• Joonya Spirit của Jaala

    và bây giờ cho một cái gì đó hoàn toàn khác. Australia, Jaala, Cosima Pay, ca sĩ chính và tay guitar chính, người chơi synth […]