• Joonya Spirit của Jaala

    và bây giờ cho một cái gì đó hoàn toàn khác. Australia, Jaala, Cosima Pay, ca sĩ chính và tay guitar chính, người chơi synth […]

    Bellweather Rhapsody

    Tôi đã nhận được Bellweather Rhapsody từ thư viện địa phương của mình và tôi đọc nó qua một lần ngồi vì tôi không thể […]