• Genshiken: Mùa thứ hai Tập 1

  Tôi đã phải mất một vài lần cố gắng vào loạt Genshiken gốc của Shimoku Kio, kết thúc với tập thứ chín vào năm 2007. […]

  Beauology 101: đúc đi!

  Xuất bản này được nộp theo: Trang chủ nổi bật, Các cuộc phỏng vấn cũng như các cột bởi Smith yêu dấu Nó đã diễn […]

  Drecksound của Extreme Redactor

  Tôi tin rằng năm 2019 có thể là năm Punk đã trở lại giọng nói của nó. Cho đến nay, đã có những album nhạc […]

  Marvel công bố dấu ấn mới

  Bài đăng này được nộp theo: Trang chủ nổi bật, Công nghiệp Tin tức, Thông cáo báo chí Sigil Khi điều này đến qua email […]