• Bellweather Rhapsody

    Tôi đã nhận được Bellweather Rhapsody từ thư viện địa phương của mình và tôi đọc nó qua một lần ngồi vì tôi không thể […]

    Chad Kichula-Killer

    nói với tôi rằng đó là bản cover album tuyệt vời nhất mà bạn đã thấy trong một thời gian dài! Chad Kichula tự phát […]

    Tình yêu nam châm của Granata

    Tôi đã từng chọc giận những cảm xúc của mình ở nơi công cộng, đã làm cho niềm vui của họ nhưng luôn luôn tự […]